604 222 486
Hotline nonstop

Revize elektrických spotřebičů a elektrického nářadí

Copycentrum Leták

Naše společnost provádí revize elektro spotřebičů a elektro nářadí dle ČSN 331600 ed.2.

 • Zajišťujeme vykonání revizí elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí.
 • K vykonávání revizí máme platné oprávnění a revizní techniky s platným osvědčením.
 • Součástí každé revize elektrického spotřebiče je Protokol o provedené revizi spotřebiče.
 • Provádíme označení elektrických přístrojů štítkem s uvedením data a doby platnosti revize.

Důvody vedoucí k provádění revizí elektrických spotřebičů a nářadí

 • Povinnost ze zákona - Zákoník práce (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví).
 • Revize je nutné doložit při kontrole Státního úřadu inspekce práce.
 • Revize vyžaduje ČSN 331600 ed. 2.

Kdo je povinen zajistit revize elektrických spotřebičů

 • Revize zajišťuje provozovatel spotřebičů, tj. OSVČ, právnická osoba, státní instituce, ...
 • Soukromé fyzické osoby a domácnosti revize elektrických spotřebičů neprovádějí.

Proč je důležité mít provedenou revizi elektro spotřebičů:

 • Snížení rizik poškození zdraví a majetku.
 • Snížení rizik vzniku nežádoucího požáru.
 • Revize spotřebičů je vyžadována při získání certifikátu ISO.
 • Protokol o vykonané revizi vyžaduje pojišťovna při šetření pojistné události.
 • Snížení rizik s pokutami za nedodržování zákonů týkající se bezpečnosti práce.

Podrobněji o ČSN 33 1600 ed.2

Norma ČSN 33 1600 ed.2, platná od roku 2010, a její jednotlivá ustanovení upravují podmínky a průběh povinných revizí a kontrol elektrických spotřebičů.

Dle ČSN 33 1600 ed.2 se provádí revize a kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů před prvním použitím, během používání i revize po každé provedené opravě spotřebiče.

Uvedená norma se nevztahuje na elektrické spotřebiče, které jsou součástí pevného rozvodu, zdravotnické elektrické přístroje, elektrická zařízení do prostorů s nebezpečím výbuchů, strojní zařízení, svářečky a elektrická technická zařízení používaná při hornické činnosti.

Pro provozovatele vyplývá ze Zákoníku práce (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví) povinnost zajistit revize elektrických spotřebičů.

Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600

Maximální lhůty pro provádění revizí elektrických spotřebičů s pohyblivým přívodem jsou uvedeny v ČSN 33 1600 ed.2 v tabulce 1 bodu 5.3 takto:

Skupina Třída ochrany Spotřebiče držené v ruce (vč. prodlužovacích přívodů) Ostatní spotřebiče
A Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dle skupiny jejich užívání
B I 3 měsíce 6 měsíců
II a III 3 měsíce 6 měsíců
C I 6 měsíců 24 měsíců
II a III 12 měsíců 24 měsíců
D + E I, II a III 12 měsíců 24 měsíců

Skupiny rozdělení elektrických spotřebičů dle užívání:

 • Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli.
 • Skupina B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích,...).
 • Skupina C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.
 • Skupina D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kavárny, ...).
 • Skupina E - spotřebiče používané při administrativní činnosti.

Ceny za poskytované služby v oblasti revize elektro

Uváděné ceny jsou bez DPH 21%.

Provedený úkon Cena
Revize - elektrické nářadí a spotřebiče 30 - 60 Kč / ks podle množství
Revize - prodlužovací a napájecí šňůry 10 - 15 Kč / ks podle množství
Revize - do 25 ks včetně 1.600 Kč
Tisk laminovaného štítku 10 Kč / ks
Dopravné technika 6 - 8 Kč / km